Therapy Session

הכרזה על פתיחת תוכנית המימון לשנת 2022

חברת וי-האנד האם גאה להכריז על פתיחת ההרשמה לתוכנית המימון לפרויקטים בעלי השפעה חברתית , התוכנית תממן את פיעילות המוסדות הנבחרות על ידי החברה באופן חלקי שיכול להגיע עד 90% מהתקציב הנדרש לפרוקיט מסוים

Girl and Cat

איך זה עובד?

חברת וי-האנד קבעה שתוכנית המימון אינה לפי מוסד, אלא לפי פרויקט, כך שהיקף המימון השנתי הכולל אינו עולה על חצי מיליון ש"ח , והחברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כמה המימון יהיה לכל פרויקט, ולאיזה פרויקטים? . כמובן שהתוכנית היא רק לפרוקיטים חברתיים שיש להם השפעה חברתית לדווח ארוך. 

תנאים:-

פרויקט חברתי.
השפעה לדווח ארוך.
חדשני ו
ייצרתי.
מוסד לא למטרת רווח.

Cityscape

החברה יודעת בעובדה שהיא מגוונת מאוד, ובשבילה אין הבדל בין החברות השונות , ולכן התוכנית פתוחה להגשה לכלל החברות והמגזרים, כמובן החברה מנגישה ומתאימה את התוכנית ואת חלקי הפרויקטים לכל חברה וחברה לפי מאפייניה וצרכיה

Girl with Flower

להגיש:-

Bonjour

לטופס ההגשה נא ללחוץ פה, אפשר גם לשלוח בקשה דרך הוואטסאפ הרשמי של החברה - 0508103858 , או דרך קשר ישיר עם החברה או אחת מחברות הבת שלה. 

‪WhatsApp‬

0508103858

Email