top of page
gh-min.png
v-min.png

הקורסים שלנו נועדו לתרום להתפתחות הקהילה, ובפרט הדור הצעיר, הן מבחינה חינוכית והן מבחינה כלכלית. אנו עושים זאת על ידי הפקת קורסים איכותיים ופרודוקטיביים במחירים סמליים. קורסים אלו מעניקים למשתתפים את הכישורים הנדרשים בשוק העבודה, ומאפשרים להם לעבוד כפרילנסרים.
 

bottom of page